Retrospektiv och kanban

Visuell styrning med kanbantavlor är intressant. På Citerus har jag hjälpt till att få upp en kanban-liknande lösning för vårt säljarbete. Precis som många Scrumteam använder en planeringsvägg för sprintbackloggen och Excel eller ett webbverktyg för produktbackloggen använder vi väggen för den löpande säljuppföljningen, och Salesforce för långsiktig loggning och datalagring. För oss funkar ett […]

Kopplingen lean och Scrum

Scrum är en praktiskt orienterad grundstomme för hur man kan bedriva lättrörlig mjukvaruutveckling. Lean är en etikett satt på det system av principer som man uppfattat legat till grund för bland annat Toyotas sätt att organisera sig. Hur förhåller sig egentligen Scrum och lean till varandra? Att förstå detta är användbart både för den som […]

More Poppendieck on Lean

Here’s a new interview with Tom and Mary Poppendieck on the topic of lean software development. Thanks to Rickard Johansson for the tip! Around 25 minutes into the interview, the topic of RUP appears. Tom points out the amount of knowledge available in the RUP, but also how it has often been implemented with a […]

Notes from the dark side

Here’s an interview with a guy who worked for three years at a Toyota Group company. His experience is that lean is hard to understand outside the context of the Japanese work culture, in which long hours and less workforce mobility is common.

The Visible Planning Calendar

Planning is great. Too bad it’s so hard. Too bad it so often results in weird plans and deadlines that jump around in the calendar like drunken fleas. Here’s an idea (yet untried by me) for a counter-measure: The Visible Planning Calendar. Goal: to make planning more transparent by at least making dates somewhat less […]

Where Did the Time Go?

Efficiency in an iterative mode of working requires that we have little overhead in all our processes. For example, if building a release candidate takes us several days of manual work, we will have a hard time working in two week iterations, since so much of the iteration will be consumed by release work. Add […]