About Tobias Fors

Tobias Fors - Full stack management consultant
Tobias Fors – Full stack management consultant

I call myself (only half jokingly) a full stack management consultant. If you’re in software development you might be able to figure out what that means. I spend my time helping people in client organizations, from the CEO to the developers, to adopt new and better ways of working.

I love agile and lean software development and work with clients to figure out helpful ways to adopt these approaches. I use my experiences to help my clients understand their challenges and design tailored solutions that fit in their unique situations. Since 1999, I have worked as a programmer, analyst, project manager, coach, and consultant. My aim is help companies develop software in a way that’s more satisfying for all involved as well as more profitable. I have worked with dozens of product development companies and some IT departments in many different business areas. I also do some public speaking from time to time.

I also train people who want to use Scrum, after having been taught the basics of Scrum by Ken Schwaber in 2003, trying it out, and having found it to be the first project framework I’ve encountered that builds on people’s intelligence and creativity rather than assuming people are stupid.

Here are some quotes from people that were satisfied with my efforts (some quotes in Swedish):

“Med stöd av Tobias Fors, starka produktägare och ”empowered” utvecklingsteam gör [vi] idag framförallt rätt saker och levererar dem till allt nöjdare kunder i tid! Det är otroligt svårt när man samtidigt växer från 30 till dryga 200 (inkl. konsulter) på ett år, kundbasen ökar från 3 till dryga 20, och antalet transaktioner i produktionssystemen ökar varje månad!”

“Tobias höll ett mycket uppskattat halvdagsseminarium. Tobias styrka är att förmedla ett budskap på ett lite annorlunda sätt än med de traditionella PowerPoint bilderna. Han visade på stor inlevelse och förmåga att anpassa seminariet efter deltagarna. Tobias lyckades att på kort tid ge god inblick i ämnet. Jag kan utan problem rekommendera Citerus till kollegor i branschen.”

“I would like thank you for a great presentation and a great presence in the conference. You generally had good quality of slides, you gave a good overview of presentation beforehand and look back of the objectives after presentation. Excellent.”

“Tobias höll ett mycket intressant, kunnigt, fängslande och inte minst underhållande seminarium om Scrum för [våra] konsulter inom projektledning och Javautveckling. Det är uppenbart att Tobias inte bara är en lysande föredragshållare och pedagog utan även har stor praktisk erfarenhet av Scrum från olika utvecklingsprojekt. Vi var väldigt nöjda.”

“Man bli indragen i föreläsningen, för det är intressant hela tiden. Framförandet upplevs mycket professionellt. Tack!”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *