Agila Sverige 2008: Dag 1

Idag har jag deltagit på konferensen Agila Sveriges första dag. Förmiddagen bestod av blixttal begränsade till tio minuters längd. Efter lunch övergick formatet till öppet forum, och deltagarna delade upp sig i mindre grupper för att behandla de ämnen de själva föreslagit. Konferensen har anordnats av personer som är aktiva på mailinglistan Agile Sweden: Joakim Holm, Marcus Ahnve, Måns Sandström, Ola Ellnestam och Matti Hjelm. En mängd bolag som är verksamma inom området har skjutit in stöd som sponsorer, bland dem Citerus såklart.

Blixttals-upplägget fungerade lysande. Samtliga talare var fullt kapabla att leverera något intressant på de tilldelade minuterna. En tanke jag fick, och fick höra även från en annan deltagare, är att det känns som om det får plats lika mycket informaton i en tio minuters blixtdragning som i ett traditionellt fyrtiominuterstal. Det som fått stryka på foten är långa talarpresentationer, upprepningar och uppradningar av långa punktlistor.

Förmiddagens föreläsningar genomfördes i två spår. Utan att ha analyserat innehållet i dem noggrannare kunde jag inte se något uppenbart tema för respektive spår. Det gjorde emellertid ingenting alls för mig, jag navigerade fram och tillbaks för att lyssna på det som lät mest intressant. En oväntad sidoeffekt av detta var att det var uppiggande att halvpspringa några steg mellan föreläsningslokalarna i konferensanläggning.

Eftermiddagens open space genomfördes i tre pass, med, tror jag, runt ett halvdussin sessioner per pass. Jag deltog i en session om förändringsmotstånd och en om förtroende i team. Under det sista passet surrade jag in en stund på en session som handlade om value stream mapping, men surrade ut igen och pratade med Chris och Markus från BluePlane istället.
Minst lika givande som föreläsningarna var att träffa andra lättrörlighetsnördar jag känner sedan gammalt, och en hel del nya. Många namn var bekanta från Agile Sweden-listan och olika bloggar, och sådana namn känns det extra bra att kunna knyta ett ansikte och ett handslag till.

Nu ikväll är det en konferensmiddag som jag tyvärr fick hoppa över den här gången.

Så här i halvtid (konferensen fortsätter hela dagen imorgon) känns det inte alls förhastat att kalla konferensen en succé. Väl anordnat av arrangörerna, och av deltagarna, som ju i extra hög grad byggt just denna konferens. Jag håller tummarna för att detta blir ett återkommande arrangemang, minst årligen.

Published by Tobias Fors

I'm a software management consultant. I help other people succeed with software development. In my work, I help teams and organizations be more effective and ship software.

3 replies on “Agila Sverige 2008: Dag 1”

  1. Tack Tobias! Kul att du gillade det hittills. Med sådana deltagare är det en glädje att fixa en deltagarstyrd konferens.

Comments are closed.