CIO Sweden manglar beskrivningen av Scrum, men vinner en gratis kursplats

Intresset för lättrörlig utveckling i allmänhet och Scrum i synnerhet är enormt just nu. Många av de företag vi jobbar med börjar uppnå avsevärd förståelse för och framgång med arbetssättet. I denna situation är det lätt att få för sig att även resten av världen förstått vad det handlar om. Men, vi är inte riktigt där än.

I artikeln “Projektledarskolan: ABC för ledning av IT-projekt” presenterar IDG-publikationen CIO Sweden en illa tilltygad beskrivning av Scrum.

Så här beskrivs Scrum, vilket gav upphov till en hel del munter/arrogant mailcirkulation på Citerus:

“Den tredje metoden för IT-projektledning kallas Scrum. Den har fått sitt namn från ett rugbylag och använder också olika steg som planering, kodning, genomförande och test av programvara. Scrum har en egen terminologi och fasta regler kring möten, delmål och hur länge olika planeringsfaser ska vara.”

När jag först läste artikeln reagerade jag inte bara på påståenden likt detta, utan också på det märkliga språket.

Författaren har ett anglosaxiskt namn – Joseph Philips – vilket gav ledtråden att artikeln är en översättning. Lite sökning på den engelska upplagans sajt visade att så är fallet. Här upptäcker man också att inte all skuld ska läggas på artikelförfattaren. När det gäller Scrumcitatet ovan är det istället den svenska översättaren som är ute och cyklar. Så här lyder nämligen originaltexten:

“Scrum is the final leader in IT project management. This approach, named after a rugby term, also uses iterations of planning, coding, executing and testing software. Scrum employs its own vernacular and has some rigid rules about meetings, hitting milestones and the duration of planning activities.”

I den svenska översättningen händer alltså ett antal intressanta saker:

  • Scrum slutar vara en av de ledande metoderna
  • En “rugbyterm” blir ett “rugbylag”
  • Omnämnandet av iterationer försvinner helt, vilket väl får ses som olyckligt när man pratar om en metod som helt bygger på att använda anpassning och granskning för att undkomma de problem traditionell projektstyrning visat sig inkapabel att hantera
  • “Duration of planning activities” blir “hur länge olika planeringsfaser ska vara”, vilket slutligen bevisar att översättaren vet väldigt lite om Scrum och lättrörliga metoder. Planeringsarbete i Scrum görs ju kontinuerligt, i början av varje 30-dagarsiteration (eller sprint som vi scrumnördar säger), och är begränsat till max 4 timmars övergripande urval av produktkrav som ska implementeras, plus max 4 timmars detaljplanering av hur arbetet i sprinten ska gå till). Så långt ifrån en traditionell “planeringsfas” man kan komma alltså.

Jag brinner för att sprida en bättre förståelse för den typ av radikalt nytänkade inom projektvärlden som Scrum representerar, och utsträcker därför ett erbjudande till tidningen CIO: i Citerus namn tar jag mig friheten att bjuda på en gratis kursplats för en av era medarbetare – men ligg på – våra kurser blir snabbt fullbokade!

Published by Tobias Fors

I'm a software management consultant. I help other people succeed with software development. In my work, I help teams and organizations be more effective and ship software.

One reply on “CIO Sweden manglar beskrivningen av Scrum, men vinner en gratis kursplats”

Comments are closed.