Computer Sweden missförstår om återblickar

Peter Larsson på Computer Sweden ringde upp mig efter att ha läst om återblickar och Scrum på min Scrumtips-blogg. Han frågade om brister i Scrum, och jag svarade som jag brukar, att det är svårt att peka ut brister i Scrum som modell, för den är ganska liten och tajt. Däremot finns det vissa problem som många springer på när man börjar med Scrum. En sådan är att man glömmer att göra återblickar, som är väldigt viktiga för att få arbetssättet att fungera. Återblicken är ju vårt sätt att gradvis bygga upp vår kapacitet som organisation, genom att hela tiden reflektera och lära oss.

Peter frågade mig rakt på sak om återblickar är en del av Scrum. Jag svarade ja, men uppenbarligen var jag inte tillräckligt tydlig, för i hans publicerade artikel skriver han istället raka motsatsen mot detta:

Ytterligare en brist i Scrum är avsaknaden av bra stöd för återblickar, det som på engelska kallas för sprint review. Det är tydligt vad projektet åstadkommit i varje sprint, men när det gäller att diskutera hur detta gjorts så uppstår problem.

De orden har, med rätta, lett till en del förvirring bland oss som intresserar oss för Scrum.

Lärdomen från detta är väl att det är klokt att insistera på att få läsa artiklar innan de går i tryck. Det borde väl ligga i båda parters intresse att det slutliga verket inte innehåller rena sakfel?

Published by Tobias Fors

I'm a software management consultant. I help other people succeed with software development. In my work, I help teams and organizations be more effective and ship software.

8 replies on “Computer Sweden missförstår om återblickar”

  1. Jag måste också tillägga att det är intressant att de skriver att kritiken “växer” i artikelrubriken och sedan är det bara Ivar Jacobsens åsikt som redovisas. Självklart finns det fler som kritiserar SCRUM, men det hade varit intressant att se från vilket håll kritiken kommer och vad det är som kritiseras på ett mer utvecklat vis. Som det är nu säger artikeln i princip ingenting.

  2. Det är uppenbart så att Computer Sweden skulle må bra av ett KLAR-kriterium, så att kvaliten på leveranserna blev bättre.

  3. Hej Lena! Det vore nog bra, och av punkterna i det klarkriteriet skulle vara “kontrollläst av tillfrågade personer”.

  4. Det kändes fel när man läste det, man nästan förstod att journalisten hade missförstått, men det är synd för alla scrum-motståndare fick bensin på sin eld. :)

  5. Scrum är ett svårare ämne att förstå än man först tror. Många närmar sig Scrum från ett rent metodperspektiv, och ser då en enkel iterativ, inkrementell utvecklingsmodell. När det inte finns en utförlig handbok som ger “alla svar” blir man förvirrad, och tycker att det saknas saker i Scrum. Resonemanget om att det saknas bra stöd för återblickar bygger på ett gammalt tänk som säger att “om man skriver ned det så kommer folk att göra det”. Så är det inte, så lösningen på att hålla bättre och mer frekventa återblickar är inte att göra Scrum mer utförligt, utan att söka i litteratur och bland andras erfarenheter efter orsaker till att man undviker återblickar, och sätt att göra dem mer sannolika och mer effektiva. Men: så länge man inte är villig att göra det hårda jobbet är det lättare att skylla på att “vi hade ju ingen tydlig metod”.

  6. tycker scrumfanatikerna verkar vara hjärntvättade. allt funkar bra, och funkar det inte bra är det inte scrums fel. å scrum är ingen silverkulla, men iaf den bästa utvecklingsmetoden som finns. å några svar på vad scrum exakt är klarar ingen av att ge. skumt

  7. Hej Sofia! Håller med om att det kan låta lite hjärntvättat ibland. Jag brukar börja mina workshops med att varna för att jag kan låta just lite hjärntvättad när jag berättar om Scrum, eftersom jag använt metoden med framgång så många gånger – men det är ju ingen garanti för att den är rätt väg framåt för just dem, just nu.

    Ingen kan säga exakt vad Scrum är i det specifika fallet, eftersom det är ett sätt att jobba som går ut på att det inte finns en rätt lösning som fungerar för alla. Däremot finns det många som kan ge en bra beskrivning av hur själva arbetsmetoden är uppbyggd. En väldigt konkret beskrivning av Scrums “hur” finns till exempel på: http://www.scrumforteamsystem.com/processguidance/v2/Scrum/Scrum.aspx.

Comments are closed.