Kurser om Scrum och DDD snart på Citerus

Under hösten kommer vi på Citerus dels att fortsätta med våra populära utbildningar i den lättrörliga arbetsmetoden Scrum, dels ha en del andra intressanta evenemang. Se här till exempel:

Eric Evans budskap är minst sagt angeläget. Han vill hjälpa oss mjukvaruutvecklare att utnyttja kraften i domänmodeller för att lösa våra kunders problem. Det handlar om ett nytt fokus på att använda våra kunskaper om begreppsmodellering för att dels prata med kunden på kundens sätt, dels implementera objektorienterade lösningar på ett elegant och effektivt sätt.

Vår senaste workshop med Eric Evans var mycket populär. Samma gäller vår senaste Scrumkurs. Båda evenemangen är upplagda för att aktivera deltagarna att lära sig genom att göra, snarare än bara genom att lyssna.

Published by Tobias Fors

I'm a software management consultant. I help other people succeed with software development. In my work, I help teams and organizations be more effective and ship software.