Varning för användningsfall

När jag först upptäckte användningsfall tyckte jag att de var ett otroligt lyft från den alltför vanliga “IEEE-listan” med krav som alla börjar med “The system shall…”. Sen dess har jag både skrivit användningsfall själv och läst andras, och jag har blivit mer och mer skeptiskt inställd. Läs omedelbart den här sammanfattningen av några av problemen med användningsfall: Use Cases Still Dangerous : Editorial : uidesign.net

Published by Tobias Fors

I'm a software management consultant. I help other people succeed with software development. In my work, I help teams and organizations be more effective and ship software.