Vem behöver en arkitekt?

Who needs an architect? frågade sig Martin Fowler en gång.Alla! Om arkitektrollen innebär: en person som är ansvarig för att diskutera lösningen i termer av komponenter som är relevanta för kunden. En person som pratar med kunder på kunders vis, och utvecklare på utvecklares. Arkitekten blir då en sorts koncepthanterare, vilket skulle göra rollen mer intressant. Arkitekt i betydelsen “bestämmer vilka skikt i J2EE-lösningen som ska innehålla vad” är mindre intressant. Arkitekt i betydelsen “sitter i en grupp och utfärdar dekret och är sen sur mesta tiden för att ingen gör som gruppen säger” är självklart fullständigt vansinnigt. Men vanligt.

Med den här tolkningen kanske arkiktekturdriven utveckling (RUP) kan närma sig värdedriven utveckling (Scrum). Arkitektens roll blir här att “upprätthålla visionen om den konceptuella integriteten”.

Published by Tobias Fors

I'm a software management consultant. I help other people succeed with software development. In my work, I help teams and organizations be more effective and ship software.