Join the Conversation

1 Comment

  1. Haha, helt rätt! Jag tänkte inte ens på det när jag läste det i CS, man är så van vid att drakarna profiterar på uppblåsta projekt som inte levererar att man nästan börjat se dem som “lyckade” projekt ur deras perspektiv.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *