Om det är så här man vinner …

Computer Sweden, 29 oktober 2007. Stockholms läns landsting bränner högar med skattepengar, men har ännu inget system att visa upp. Men, men – den enes död …

“Vinnarna på fiaskoprojektet är leverantörerna: WM-data, HP, Tietorenator (sic), Teleca och Telia, som alla tecknat avtal för att leverera tekniska tjänster till projektet.”

Om det är så här vi definierar “vinna” kanske det vore bra om fler konsultföretag “förlorade”?

Published by Tobias Fors

I'm a software management consultant. I help other people succeed with software development. In my work, I help teams and organizations be more effective and ship software.