Från utvecklare till utvecklare

Den som utvecklar på Microsoft-plattformen kan hitta mycket intressant i de många bloggar som Microsofts egna utvecklare nuförtiden publicerar. Över huvud taget verkar Microsoft ha för avsikt att använda bloggning och personliga sidor som ett strategiskt verktyg i kommunikationen med omvärlden.

Själv kan jag rekommendera Chris Sells sida, där man bland annat kan läsa om hur rekryteringsintervjuer går till på Microsoft.

Published by Tobias Fors

I'm a software management consultant. I help other people succeed with software development. In my work, I help teams and organizations be more effective and ship software.