MVKJG*) 1: Skriv automatiska tester

För en tid sedan påminde jag några utvecklare om hur användbart och effektivt det är med automatiska tester. Jag tyckte att jag intog en ganska pragmatisk inställning, och tipsade (för att vi skulle komma igång med testskrivandet) om följande introduktionsupplägg.

Under den kommande iterationen kunde vi för varje bugg vi hade uppdrag att fixa först se efter om det verkade gå att skriva ett automatiskt test som återskapade buggen. Om det å ena sidan verkade gå kunde vi helt enkelt skriva testet. Om det å andra sidan inte verkade gå kunde vi skriva ned några anteckningar om varför det inte gick, och sedan tillsammans gå igenom vad som gjorde det svårt att skriva tester.

Ganska moderat upplägg, om jag får säga det själv. Svaret kom dock rätt snabbt: – “Vi har hört det här förut”. Och det hade de naturligtvis. Idag är det svårt för en utvecklare att missa alla uppmaningar om att man måste skriva sina egna automatiska tester, och som ofta när trycket i en riktning blir högt kommer ett mottryck som ett brev på posten. I det här fallet resulterar det i att inga tester skrivs.

En missuppfattning som kanske bidragit till att skrämma upp många är tron att vi måste skriva tester som täcker in alla möjliga felfall. Det är sällan möjligt, eftersom antalet möjliga kombinationer som måste testas ökar så snabbt i en framväxande mjukvara. Istället måste vi sätta oss in i hur vi kan testa för att få maximal avkastning på våra tester. Att börja med att skriva tester som varnar när en tidigare fixad bugg dyker upp igen är till exempel otroligt väl investerad tid.

Många har förklarat och argumenterat för att utvecklare skriver automatiska tester för sin egen kod. Jag har inga nya argument att tillföra, utöver detta: idag verkar de bästa utvecklarna i världen samstämmigt skriva under på att automatiska tester är viktiga, nyttiga och till och med ganska roliga, och att de ska skrivas av utvecklaren själv. Kanske kan detta åtminstone få dig lite nyfiken?

De är definitivt något du kan börja med idag, utan större investering i vare sig pengar eller tid.

*) Men Vad Kan Jag Göra?

Published by Tobias Fors

I'm a software management consultant. I help other people succeed with software development. In my work, I help teams and organizations be more effective and ship software.