Nakna objekt + nästa generations filsystem

Jag har läst på om Naked Objects, och ska snart börja bygga en testlösning på plattformen. En intressant fråga inför framtiden är vad teknik som Microsofts WinFS (och liknande lösningar på andra plattformar) i kombination med Naked Objects-tänket kan resultera i. Jag ser framför mig otroligt flexibla system, byggda med nakna objekt med en direkt mappning till filsystemet och dess metadatabas.

För mer om potentialen med Naked Objects, läs igenom upphovsmännens egen artikelsamling. Här finns även en givande artikel om olika problem med det användargränssnitt som idag automatgenereras till affärsobjekten. Själv tror jag att detta problem kommer att försvinna med tiden, allt eftersom tekniken sprids och nya gränssnittshanterare tas fram.

Published by Tobias Fors

I'm a software management consultant. I help other people succeed with software development. In my work, I help teams and organizations be more effective and ship software.