Learning About User Stories

I don’t know enough about how to write good user stories (I know, I know, I’m falling behind here), but I’ll try to fix this as soon as possible. I’ll begin by reading what I can find on the net, and continue with Mike Cohn’s book on the topic. Here are some links to what […]

Lean/agile på Sweden ICT Week

Jag och min kollega Mikael Lundgren kommer att hålla ett föredrag på temat lean och agile på Sweden ICT Week den 13:e september. Vi tänkte berätta lite kort om principerna bakom lean och hur de praktiseras i Scrum. Perfekt tillfälle att knyta ihop teorin och praktiken. Tid: runt två har jag för mig.

Scrum Master Power Tools

If you’re a Scrum enthusiast, chances are you’ve spent some time with Excel, trying to wrestle out burndowns and such. This guy, Jon Peltier, seems to know a thing or two about Excel. Might be a source for inspiration. Remember to keep it simple though: don’t get stuck in Excel like others get stuck in […]

Vem behöver en arkitekt?

Who needs an architect? frågade sig Martin Fowler en gång.Alla! Om arkitektrollen innebär: en person som är ansvarig för att diskutera lösningen i termer av komponenter som är relevanta för kunden. En person som pratar med kunder på kunders vis, och utvecklare på utvecklares. Arkitekten blir då en sorts koncepthanterare, vilket skulle göra rollen mer […]