PMI vs Agile, eller inte?

Stora motsättningar kan tyckas råda mellan de teorier som verkar ligga bakom de praktikregler för projektledning som beskrivs av PMI (se Koskela, Howell, 2002) och de tankar som bygger upp idéerna kring lättrörlighet. Trots detta är det viktigt att komma ihåg att en ny teori inte nödvändigtvis diskvalificerar en gammal i detta fall. Kanske är […]

Varning för användningsfall

När jag först upptäckte användningsfall tyckte jag att de var ett otroligt lyft från den alltför vanliga “IEEE-listan” med krav som alla börjar med “The system shall…”. Sen dess har jag både skrivit användningsfall själv och läst andras, och jag har blivit mer och mer skeptiskt inställd. Läs omedelbart den här sammanfattningen av några av […]

Wicked Projects

Vad är det som gör att projekt som är mer komplexa än att äta en glass inte låter sig underkastas den old school-projektmetodik som går ut att på att bryta ned och fasuppdela? Mary Poppendieck presenterar några teorier kring detta i Software Development Online: Wicked Projects