MVKJG 5: Håll vad du lovar

Att lova något är otäckt. Det kan visa sig att man inte kan stå vid sitt löfte. Det händer ju även den bäste, och kan leda till en obekväm situation. För mig kan rädslan för detta obekväma ibland leda till att jag anammar följande strategi: den som aldrig lovar något behöver heller aldrig bryta ett löfte.

Dessvärre spelar löften en avgörande roll i alla typer av samarbeten. Om du ska kunna basera dina planer på det arbete jag gör, måste du veta vad du kan förvänta dig från mig, och när. Löften spelar dessutom en annan viktig roll – den som skapare eller förstörare av tillit. När någon lovar mig något, och håller löftet, ökar min tillit till den personens förmåga. När någon inte levererar enligt sitt löfte, eller aldrig kan lova något till att börja med, sjunker min tillit till den personens förmåga.

Det första steget till att kunna hålla vad man lovar är därför att (trumvirvel) faktiskt våga lova något.

Så vad innebär det att lova något, och att få ett löfte? Ingen kan förutsäga framtiden, så ett löfte kan aldrig innebära en hundraprocentig garanti att något kommer att hända. En definition som leder till färre besvikelser är kanske att se på ett löfte som att den som lovar åtar sig att göra allt som står i dennes makt för att löftet ska uppfyllas.

Som löftesgivare måste jag alltså förstå vad som står i min makt. Utan insikt, mindre sannolikt att jag kommer att kunna hålla vad jag lovar. Vad som står i min makt är en funktion av mina egna förmågor och det sammanhang jag måste använda dem i.

Det andra steget till hålla vad man lovar är därför en personlig insikt i vad man har makt att lova.
Att inte kunna hålla ett löfte behöver inte alltid leda till minskad tillit. Om du upptäcker att ett löfte du gett inte längre kan hållas ska du inte suga på den sura karamellen. Analysera orsaken, berätta om vad som hänt, och gör – om det utlovade fortfarande är värt att satsa på – ett nytt löfte som har större sannolikhet att fungera. När du gör det bygger du ofta tillit minst lika effektivt som när du faktiskt lyckas leverera på ditt ursprungslöfte.

Published by Tobias Fors

I'm a software management consultant. I help other people succeed with software development. In my work, I help teams and organizations be more effective and ship software.